Ruszył nabór NFOŚiGW na Operatorów programu „Czyste Powietrze”!

Red.: Redakcja |Data publikacji:

Zgodnie z naszymi zapowiedziami z naszych kursów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował kolejny etap wsparcia w realizacji przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze”. Będzie on polegał na wdrożeniu instytucji Operatorów programu, którzy decydować będą również o pracach związanych z wymianą okien, drzwi i bram.

Zadaniem operatorów będzie prowadzenie „za rękę” potencjalnych beneficjentów podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania programu „Czyste Powietrze”. Pierwszym elementem tych działań będzie identyfikacja potencjalnych beneficjentów (we współpracy z gminami!) oraz przekonanie ich o niezbędności podjęcia decyzji o termomodernizacji budynku mieszkalnego, a następnie przeprowadzenie ich przez cały proces realizacji przedsięwzięcia: począwszy od wnioskowania o dotację, pomoc w realizacji inwestycji, w tym wykonaniu audytu energetycznego i prac z niego wynikających, aż do całkowitego rozliczenia dotacji. Czyli zakres, do którego są przygotowani wszyscy doradcy ds. dotacji wykształceni na kursach Koalicji Termomodernizacji !

Pilotaż nowego programu priorytetowego „Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” odbędzie się początkowo w województwie małopolskim (5 regionów), a następnie w warmińsko-mazurskim. Posłuży on uruchomieniu wsparcia w realizacji przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze” dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Wsparcie skierowane będzie do tych, którzy potrzebują pomocy w celu aktywizacji działań poprzez pozyskanie niezbędnych informacji o Programie, skompletowania koniecznej dokumentacji, wypełnienia wniosku o dofinansowanie, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych oraz rozliczenia dotacji.

Za chwilę ogłoszony zostanie nabór kandydatów na operatorów w województwie małopolskim. Chwilę później rozpocznie się nabór w warmińsko-mazurskim. Do zadania tego doskonale przygotowani są doradcy ds. dotacji wyedukowani w Koalicji Termomodernizacji, jednak warunkiem przystąpienia do konkursu na Operatorów programu Czyste Powietrze są co najmniej 3 zrealizowane dotacje dla klientów. Organizatorzy chcieliby, aby każdy Operator zrealizował w ciągu najbliższych dwóch lat nawet do 500 wniosków od klientów. Wynagrodzenie dla Operatorów może wynieść nawet 1700 zł za każdy zrealizowany wniosek i wypłaconą na niego dotację. Na razie przeznaczono na to 64 mln zł. Szczegóły naboru znaleźć można na stronach programu Czyste Powietrze.