Kontakt z nami

Paweł Gregorczyk
Koordynator Koalicji Termomodernizacji

Aleksander Klos
Koordynator Doradców – Punkt Konsultacyjny

Justyna Hennig
Marketing i reklama