Kurs na audytora. Zniżka dla doradców!

Red.: Redakcja |Data publikacji:

Już jest! Kurs na audytora wystartował, a u nas otrzymacie 30% zniżkę!

Audyt Energetyczny budynku

Kurs poświęcony jest omówieniu metodyki sporządzania audytów energetycznych dla domów jednorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów programu „Czyste Powietrze”. W trakcie kursu dowiesz się, jak wykonać audyt energetyczny zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego, jak planować i oceniać prace termomodernizacyjne, jak wskazać optymalny zakres termomodernizacji oraz jakie są wymogi programu „Czyste Powietrze” w tym zakresie.

Cel i zasady e-kursu na audytora

Treści kursu poruszają podstawowe zagadnienia prawne oraz techniczne audytu energetycznego, a także zasady finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Kurs jest okazją do wzmocnienia kompetencji w zakresie szacowania efektów energetycznych, ekonomicznych oraz ekologicznych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wzmocni on kompetencje interesariuszy projektów termomodernizacyjnych poprzez przyswojenie treści merytorycznych prezentowanych podczas kursu i możliwość ich późniejszego wdrożenia w praktyce zawodowej.

Szkolenie składa z materiałów podzielonych na 5 modułów tematycznych. Każdy z modułów został podzielony na lekcje, w ramach których prezentowany jest materiał szkoleniowy w postaci filmów (czas trwania wszystkich nagrań to około 12 h). Lekcje uzupełnione są w miarę potrzeb materiałami dodatkowymi. Lekcje lub moduły zakończone są testem wiedzy (z możliwością wielokrotnego podejścia). Szkolenie e-learningowe odpowiada 24 godzinom szkolenia stacjonarnego. Uczestnictwo w kursie i zdanie testów wiedzy potwierdzone zostanie Certyfikatem wydawanym przez Fundację Poszanowania Energii.
Czas dostępu do e-kursu wynosi 60 dni od daty zakupu.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest ukończenie e-kursu z wynikiem pozytywnym, tj. uzyskanie co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi z każdego testu wiedzy.

Jak otrzymać link i zniżkę do kursu?

Aby otrzymać link do kursu i kod zniżkowy:

  • jeśli przeszedłeś egzamin i jesteś doradcą programu dotacje na okna należy kliknąć przycisk „Jestem zainteresowany kursem na audytora do programu „Czyste Powietrze” w Strefie Doradcy. Po zgłoszeniu się otrzymasz link i indywidualny kod zniżkowy;
  • jesteś zainteresowany kursem, ale nie jesteś doradcą programu dotacje na okna to kliknij przycisk Poinformuj mnie o egzaminie w Strefie Dilera, w zakładce kurs egzaminacyjny. Jeśli nie masz jeszcze konta w dotacjenaokna.pl zarejestruj się do Strefy Dilera.

Kurs powstał przy współpracy Funduszu Poszanowania Energii, Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.