Zmiany w „Czystym Powietrzu”. Nowe zasady prefinansowania i pełnomocnictw

Red.: Redakcja |Data publikacji:

Od 22 kwietnia obowiązują trzy istotne zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Ponadto, jak zapewnia rząd, wszystkie wnioski mają zapewnione finansowanie.zmiany czyste powietrze 22.04

Pierwszą istotną zmianą, zapowiadaną od dłuższego czasu, jest zmiana przydzielania dotacji jeśli chodzi o źródła ciepła – pompa ciepła, kocioł zgazowujący drewno i kocioł na pellet zakupiony po 14 czerwca tego roku obowiązkowo będzie musiał widnieć na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Drugą zapowiadaną zmianą, która weszła w życie jest ograniczenie wielu termomodernizacji na najwyższym poziomie dla jednego beneficjenta. Oznacza to, że właściciel kilku domów, który kwalifikuje się na najwyższy poziom dofinansowania będzie mógł tym poziomie zmodernizować jedynie jeden budynek. Na drugą i kolejne nieruchomości będzie mógł pozyskać dofinansowanie na podstawowym poziomie, czyli z dotacją maksymalnie 40%. Podobnie ma się rzecz z budynkiem dwulokalowym, jeżeli beneficjent jest właściciel obu lokali w jednym budynku, będzie mógł otrzymać dotacje na najwyższym poziomie tylko na jeden z tych lokali.

Innymi istotnymi zmianami, o których do tej pory się nie mówiło, są zmiany dotyczące pełnomocnictw i prefinansowania. Od teraz do pełnomocnictwa w programie „Czyste Powietrze” wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym. Ponadto w umowie dotacji z prefinansowaniem doprecyzowano, że warunkiem wypłaty zaliczki na konto wykonawcy jest złożenie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej (wystawionej na beneficjenta lub beneficjenta i małżonka wspólnie). Ważną zmianą dla wykonawców i beneficjentów jest zapis, że od daty wypłaty zaliczki wykonawcy do złożenia wniosku o płatność nie może minąć więcej niż 120 dni. Oznacza to, że wykonawca, który pobierze zaliczkę w prefinansowaniu będzie musiał zrealizować zlecenie w ciągu 4 miesięcy.

W czwartek w ramach Akademii Czystego Powietrza odbędzie się webinar o zmianach w programie. Link do rejestracji na wydarzenie

Zmiany w CP 22.04

 

 

Rząd zapewnia fundusze na realizację programu „Czyste Powietrze”

W ostatnich dniach dostaliśmy również zapewnienie o ciągłości finansowania programu. Jak podała Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska, na realizację „Czystego Powietrza” trafi 6,4 mld zł z programu FENiKS. Została już podpisana umowa między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a funduszami wojewódzkimi, które są operatorami programu. W tej kwocie uwzględniono 16 umów o dofinansowanie dla 16 projektów grantowych. Minister poinformowała też, że ta kwota powinna wystarczyć na wymianę 111 tys. źródeł ciepła i umożliwić przeprowadzenie termomodernizacji w blisko 100 tys. domów jednorodzinnych.

Ponadto Polska 18 kwietnia sfinalizowała z Bankiem Światowym umowę pożyczki. Środki w wysokości 250 mln euro przeznaczone są na realizację programu „Czyste Powietrze”. Zostanie też przedłużone wsparcie doradcze ekspertów tego banku.

Pożyczka została udzielona na okres do 5 lat, licząc od roku 2022. Fundusze mają zasilić budżet państwa na poczet utraconych wpływów podatkowych z PPCP. Transze będą wypłacane stronie polskiej wraz z postępami w realizacji programu. Jak zaznacza NFOŚiGW, wyznaczone zadania zostały w dużym stopniu zrealizowane już w latach 2021–2023. Wypłacenie pierwszej części pożyczki ma więc nastąpić w bieżącym roku.