Zmiany w programie. Nowa odsłona strony „CP”

Red.: Redakcja |Data publikacji:

Nowy rok przyniósł zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Nie są to jednak zmiany dotyczące bezpośrednio beneficjentów, a wykonawców montujących źródła ciepła.

Pompy ciepła i kotły tylko z listy ZUM

Od 1 kwietnia wejdą w życie nowe wymogi programu „Czyste Powietrze” odnośnie źródeł ciepła, a konkretniej pomp ciepła, kotłów zagazowujących drewno i kotłów pelletowych. Zmiany te mają na celu ochronę beneficjentów i zapewnienie, że dofinansowanie w ramach PPCP będzie można uzyskać tylko na urządzenia o potwierdzonej jakości.

pompa ciepła(1)

W ramach nowych przepisów:

  • Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.
  • Wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z ww. badań (raport będzie mógł być sporządzony w języku innym niż polski, z zastrzeżeniem, że dodatkowo dostarczona musi być skrócona wersja tego raportu w języku polskim).

W przypadku kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet także planowane jest wprowadzenie obowiązku wyboru urządzeń wyłącznie spośród wpisanych na listę ZUM. Wprowadzenie tego warunku spowodowane jest coraz częściej pojawiającymi się przypadkami podawania przez producentów/sprzedawców nieprawdziwych informacji o urządzeniu i wprowadzaniu tym samym beneficjentów PPCP w błąd polegający na tym, że kocioł spełnia wymogi programu.

Pełną informację możecie przeczytać tutaj.

Strona „Czystego Powietrza” odświeżona

Inną noworoczną zmianą jest odświeżona strona www.czystepowietrze.gov.pl, w której zmieniło się szata graficzna, menu oraz nawigacja. Więcej o tym co zmieniło się na stronie „Czystego Powietrza” przeczytacie pod tym linkiem oraz w przewodniku wideo poniżej.