Tysiące okien do wymiany w szkołach

Red.: Redakcja |Data publikacji:

W naszych codziennych działaniach skupiamy się na dotacjach do wymiany stolarki w budynkach jednorodzinnych, na Czystym Powietrzu i Ciepłym Mieszkaniu, a przecież termomodernizacjom podlegają też inne budynki. W Warszawie na przykład rusza właśnie program termomodernizacji placówek szkolnych, dla którego NFOŚiGW zapewni wsparcie kwotą 13 mln złotych.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Warszawie, w wyniku której zmniejszy się zużycie energii i zredukowana zostanie emisja CO2. W efekcie realizacji tej inicjatywy przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne w wybranych placówkach szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Warszawy. Projekt obejmie remonty budynków szkolnych w tym: wymianę okien, drzwi i oświetlenia, ocieplenie ścian, stropów i dachów, poprawę systemów grzewczych i dodanie paneli słonecznych oraz aktualizację systemów grzewczych i rur.

A oto lista placówek szkolnych w Warszawie, objętych tym programem:

W I etapie: Szkoła Podstawowa nr 135 (Praga Południe), Szkoła Podstawowa nr 312 (Praga Południe), Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych (Praga Południe), Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku (Dzielnica Włochy) oraz Szkoła Podstawowa nr 386 (Dzielnica Wola).
W II etapie: Szkoła Podstawowa nr 231 (Białołęka), Szkoła Podstawowa nr 33 (Mokotów), Szkoła Podstawowa nr 23 (Ochota), Szkoła Podstawowa nr 397 (Praga Południe), Szkoła Podstawowa nr 380 (Targówek) oraz Szkoła Podstawowa nr 138 (Dzielnica Wawer).

Pilnując dotacji z Czystego Powietrza, pomagając właścicielom domów jednorodzinnych, warto mieć oczy szeroko otwarte i być w kontakcie z władzami gminnymi czy powiatowymi. To od nich zależy czy zdołają pozyskać fundusze na termomodernizację miejscowych szkół, szpitali czy budynków administracji publicznej. A najbliższe wakacje na pewno sprzyjać będą podejmowaniu takich prac. Coś mogą o tym wiedzieć eko-doradcy w gminnych punktach informacyjnych Czystego Powietrza. Rozmawiać zawsze warto.

źródło: termomodernizacja.pl