Ruszą dotacje dla wspólnot mieszkaniowych

Red.: Redakcja |Data publikacji:

Na IV kwartał br. zapowiedziana została zmiana w programie Ciepłe Mieszkanie. Podniesione zostaną kwoty dotacji, progi dochodowe, ale najważniejsza zmiana to ta, że z dotacji będą mogły wreszcie skorzystać małe wspólnoty mieszkaniowe, np. właściciele mieszkań w kamienicach i małych blokach.

Obok programu Czyste Powietrze, skierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych, funkcjonuje od roku program Ciepłe Mieszkanie, z którego korzystają właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych. W ramach tego programu mogą otrzymać dotację na wymianę pieca, okien i drzwi oraz na remont instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Operatorem programu są wojewódzkie fundusze środowiska i gospodarki wodnej, które na program otrzymują środki z NFOŚiGW. Wojewódzkie fundusze przekazują następnie środki do gmin, które podpisują umowy z beneficjantami końcowymi, czyli właścicielami lokali mieszkalnych. W ciągu tego roku wartość umów podpisanych z gminami sięgnęła kwoty dotacji o wartości 740 mln zł.

Pod koniec września ruszy druga edycja programu Ciepłe Mieszkanie, a jej budżet dotacji wyniesie miliard zł. Grono jego beneficjentów zostanie poszerzone o najemców lokali komunalnych oraz małe wspólnoty mieszkaniowe (od 3 do 7 lokali). Poza wymianą pieców, okien i drzwi wspólnoty będą mogły w tej edycji wnioskować również o dotację na instalacje fotowoltaiczną oraz na wspólne źródło ciepła.

W nowej edycji programu Ciepłe Mieszkanie poziom dotacji ma wzrosnąć o 10 proc., nawet do 95 proc. dla mieszkańców o najniższych dochodach, ale nie więcej niż do wartości 39,9 tys. zł dofinansowania. Progi dochodowe mają również zostać podwyższone do stawek znanych już z Czystego Powietrza. Wspólnoty będą mogły składać wnioski o kompleksową termomodernizację ich budynku, ale też o termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła, ale z fotowoltaiką. Udostępniono również wspólnotom możliwość pozyskania dotacji do gruntowych pomp ciepła. Nowa edycja programu Ciepłe Mieszkanie ruszy pod koniec września.

Przypomnijmy, że umowy w programie Cieple Mieszkanie podpisywane są z gminami, które składają zbiorczy wniosek do Wojewódzkich Funduszy OŚiGW. To gmina zatwierdza wnioski mieszkańców i rozlicza uzyskane dotacje. Jednak beneficjenci, zarówno pojedynczy mieszkańcy, jak i wspólnoty, sami decydują o tym kto i jakie urządzenia im zainstaluje.

Bieżące informacje o programie Ciepłe Mieszkanie znajdziecie na stronie Czystego Powietrza.