Rola dilerów stolarki w programie Czyste Powietrze

Red.: Redakcja |Data publikacji:

Dotacjenaokna.pl, akcja Koalicji Termomodernizacji, opiera się na zapisach programu Czyste Powietrze. Kształcimy dilerów stolarki, aby poznali zasady tego programu, nauczyli się wypełniać wnioski o dotacje i pomagali swoim klientom w pozyskiwaniu środków finansowych na wymianę okien i drzwi oraz ocieplanie budynków.

Od samego początku ściśle współpracujemy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest organizatorem i dysponentem środków w programie Czyste Powietrze. Niedawno wspólnie z redakcją Forum Branżowe spotkaliśmy się z wiceprezesem NFOŚiGW, panem Pawłem Mirowskim, aby porozmawiać o założeniach obecnej edycji programu oraz perspektywach jego rozwoju w przyszłości. Dowiedzieliśmy się między innymi o koncepcji wdrożenia instytucji OPERATORA – specjalisty, który poprowadzi inwestora krok po kroku po całym procesie termomodernizacji jego budynku. Koncepcja ta jest bliska Koalicji Termomodernizacji, bo także nasi doradcy ds. dotacji kształceni są tak, aby zadania te spełniać. Po rozmowie z prezesem Mirowskim nabraliśmy przekonania, że zarysowuje się duży obszar współpracy Narodowego Funduszu ze środowiskiem producentów i dilerów stolarki. W związku z tym zapytaliśmy wprost czy nasze środowisko może liczyć na wsparcie Funduszu jako zarządzającego programem Czyste Powietrze. A oto co nam odpowiedział pan prezes Paweł Mirowski:

Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGWZdecydowanie tak i to nie tylko w Czystym Powietrzu, ale też w programie Ciepłe Mieszkanie, gdzie wymiana stolarki okiennej i drzwiowej jest zapisana już na wprost. Widzimy w takich firmach potencjał, aby stały się również Operatorami dla tych beneficjentów, którzy wymagają większego wsparcia, tych z III części programu, którzy często są najubożsi energetycznie. Ich najczęściej trzeba poprowadzić za rękę przez cały ten proces. Trzeba ich przekonać, pokazać tym ludziom konkretne przykłady i konkretne oszczędności jakie są w stanie wygenerować dla siebie. To chyba najbardziej przemawia. Jesteśmy dzisiaj na początku tego procesu w sensie rozmowy z urzędami marszałkowskimi i z gminami – chcemy zaproponować im taki model z Operatorem. Oczywiście gminy często nie będą robiły tego własnymi siłami tylko będą je zlecać innym podmiotom. No i powstaje otwarte pytanie: czy branża stolarki nie mogłaby być tutaj operatorem, który bierze na siebie tą odpowiedzialność , ale w zamian ma czysty uzysk w postaci klienta, który później korzysta z dofinansowania. Jeśli Koalicja Termomodernizacji zamierza wyszkolić, wyposażyć sprzedawców, którzy pójdą z technologią i zadaniem w teren, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on był też operatorem.

Po raz pierwszy chyba czujemy, że z urzędami i urzędnikami jest nam po drodze. Mamy wspólny cel, choć pewnie nieco odmienne motywacje. W Koalicji Termomodernizacji przeszkoliliśmy już kilkuset dilerów stolarki, 140 z nich odebrało już dyplomy doradcy ds. stolarki. To armia specjalistów, którzy na co dzień wspierają swoją pracą program Czyste Powietrze. Pomagają ludziom zaplanować proces termomodernizacji, złożyć wniosek o dotację, znaleźć ekipy wykonawcze, a na koniec rozliczyć to zadanie i przynieść dotację. Pomagają Planecie, pomagają właścicielom domów, pomagają branży stolarki, a wreszcie też pomagają swoim firmom. To nie tylko sprzedawcy stolarki, ale też doradcy i przyszli operatorzy programu Czyste Powietrze.

A całość rozmowy z panem prezesem Pawłem Mirowskim dostępna jest w marcowym wydaniu miesięcznika Forum Branżowe.