Ile okien do wymiany w każdym powiecie?

Red.: Redakcja |Data publikacji:

Wielu dilerów okien i drzwi z niedowierzaniem przyjmuje informacje, że sprzedaż materiałów i usług w programie Czyste Powietrze ma jakiś znaczący wpływ na ich lokalny rynek. Tymczasem jak wyliczyli eksperci Koalicji Termomodernizacji w tym programie zarezerwowano budżet dotacji pozwalający na zrealizowanie w każdym powiecie w Polsce robót wymiany okien i drzwi o wartości 16 mln zł rocznie.  Dla KAŻDEGO powiatu.

mapa Polski z powiatami
W Polsce jest 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu.

Konkretne liczby warto sprawdzić we własnym powiecie, a dane o tym mają z pewnością Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Myśmy sprawdzili je dla wybranych powiatów: toruńskiego, nakielskiego oraz dla województwa śląskiego. Sprzedawcy okien, drzwi i bram z tych regionów powinni spojrzeć w swoje statystyki sprzedaży i zastanowić się ile z tych zamówień na wymianę stolarki w Czystym Powietrzu przeszło przez ich sklep?

TORUŃ.

W ciągu 4 lat funkcjonowania programu Czyste Powietrze w powiecie toruńskim podpisanych zostało 5336 umów na kwotę 97 mln zł. Na jedną umowę przypadała więc dotacja w wysokości nieco powyżej 18 tys. zł, a jeśli przyjąć, że średnia dotacja wyniosła 40 proc. wówczas w każdej umowie zrealizowano prace budowlano-instalacyjne o wartości 45 tys. zł. To oznacza też, że średnio w każdym roku podpisywano ponad 1330 umów, a więc średnio 25 umów tygodniowo. Jeśli ¼ spośród nich zawierała poza wymianą kopciucha także wymianę stolarki, to znaczy, że w powiecie toruńskim w każdym tygodniu zawierano 6 umów na wymianę okien i drzwi.

NAKŁO.

W powiecie nakielskim podpisano od 2018 roku 1747 umów z Czystego Powietrza na kwotę dotacji 30,5 mln zł. Tu jedna umowa opiewała średnio na 17,5 tys. zł dotacji, a więc realizowała prace budowlano-instalacyjne o wartości niemal 44 tys. zł. Tutaj w każdym roku podpisywano średnio ponad 430 umów, a więc 8 umów tygodniowo. Zapewne 2 z nich zawierały w swoim zakresie wymianę okien i drzwi. Z budżetu Czystego Powietrza najchętniej korzystali w tym powiecie mieszkańcy gminy Szubin, którzy podpisali 636 umów ze średnią dotacją w wysokości 16,8 mln zł.

KATOWICE.

W województwie śląskim od początku funkcjonowania programu Czyste Powietrze złożono 90 tysięcy wniosków, a łączna kwota dotacji wyniosła 1,3 mld zł. To oznacza, że na jeden wniosek przyznano średnio 14,5 tys. zł. W ub. roku w województwie złożono 23 tys. wniosków na które przyznano 542 mln zł dotacji, a więc ponad 23,5 tys. zł na każdy wniosek. Wartość prac budowlano-instalacyjnych na każdą umowę wyniósł więc niemal 59 tys. zł. Widać wyraźnie, że w ostatnim roku zwiększyła się wartość robót termomodernizacyjnych, ale też urosła wartość otrzymywanych dotacji z Czystego Powietrza. W roku 2022 w każdym tygodniu podpisywano tu średnio 440 umów, z czego jak przypuszczamy 110 zawierało wymianę stolarki na nową, energooszczędną.

Nowe zasady programu Czyste Powietrze, wprowadzone 3 stycznia 2023 roku, kładą mocniejszy niż dotąd nacisk na termomodernizację, a więc ocieplenie ścian i wymianę stolarki. Jest szansa, że od tego roku już co najmniej co drugi wniosek/umowa zawierać będzie w swoim zakresie wymianę okien i drzwi. I nawet jeśli, co mało prawdopodobne, nie wzrośnie ilość realizowanych umów, to choćby z racji owych nowych akcentów w programie, ilość wymienionych okien i drzwi podwoi się. W każdym tygodniu w programie Czyste Powietrze realizowane będą wymiany stolarki: w Toruniu w 12 budynkach, w Nakle w 4, a województwie śląskim w 220 budynkach. Warto te budynki zlokalizować i spróbować tam zrealizować te zadania. A jeszcze lepiej samemu zainicjować ten proces pozyskania dotacji na wymianę okien, drzwi i bram, aby mieć kontrolę nad jego przebiegiem.