Dlaczego tylko 13 proc. kupujących okna skorzystało z dotacji ?

Red.: Redakcja |Data publikacji:

Jednym z ważniejszych wydarzeń minionej Budmy było seminarium na temat szans, jakie przed producentami materiałów budowlanych stawia rynek remontowy. Organizatorem tego wydarzenia była Koalicja Termomodernizacji przy współpracy Centrum Analiz Branżowych.

W dniu 1 lutego, czyli drugiego dnia targów BUDMA, analitycy Centrum Analiz Branżowych zaprezentowali wyniki swoich najnowszych badań na temat ścieżek zakupowych Polaków w odniesieniu do okien i drzwi. Wynika z nich, że wśród tych, którzy w roku 2022 kupili okna na wymianę starych, zaledwie 13 proc. skorzystało z możliwości dofinansowania dotacjami z programu Czyste Powietrze. Oznacza to, że spośród kilku milionów okien wymienionych w ub. roku, zaledwie pół miliona okien było dofinansowanych. Analitycy CAB zbadali więc jaki był powód tak niskiej skłonności skorzystania z dotacji? Okazało się, że ponad połowa kupujących nie wiedziała po prostu, że z takiej dotacji na wymianę okien i drzwi może skorzystać. A przecież musieli być w salonie sprzedaży! To ogromne pole do działania dla doradców z Koalicji Termomodernizacji.

O założeniach Koalicji Termomodernizacji i celach jakie ona przed sobą stawia opowiedział zebranym Paweł Gregorczyk, koordynator działań Koalicji. O tym, że cele te są już osiągane najlepiej świadczą zaprezentowane wyniki działań w samym tylko styczniu: niemal setka przeszkolonych handlowców i dilerów, 60 osób przeegzaminowanych, z tytułem doradcy ds. dotacji oraz publikacje o zasięgu ponad pół miliona odbiorców. Już w lutym ilość ta powinna zostać podwojona, a zainteresowanie działaniami Koalicji powoduje, że w kolejnych miesiącach osiągnięcia te zostaną zwielokrotnione. Po prezentacji odbyło się oficjalne spotkanie przedstawicieli firm – koalicjantów, na którym podzielono się planami przyszłych działań i dyskutowano nad możliwościami intensyfikacji działań popularyzujących ideę korzystania z dotacji w procesach wymiany okien i drzwi. Korzystając z wyników badań CAB można z dużą ostrożnością przyjąć, że jeśli liczbę korzystających z dotacji uda się podnieść z 13 do 26 proc. to już będzie to cel, o który warto zawalczyć.

Na koniec przypomniano, że już 9 lutego (czwartek) odbędzie kolejne szkolenie on-line dla handlowców i dilerów zgłoszonych przez Koalicjantów, a 15 lutego (środa) kolejny kurs egzaminacyjny w Warszawie. Następna runda dopiero w marcu.