Program Czyste Powietrze 2023 już oficjalnie

Red.: Redakcja |Data publikacji:

W dniu wczorajszym Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły nowe warunki programu Czyste Powietrze, obowiązujące od 3 stycznia 2023 roku. W ogłoszeniu oddziału warszawskiego czytamy m.in.:

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:

1. dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,
2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego (..) nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu,
3. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego (..), nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym (..) – w ramach Części 3) Programu.

Całość ogłoszenia znajdziecie na stronie Wojewódzkiego FOŚiGW: https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/. Mówiąc skrótowo w dużym uproszczeniu: Część 1) Programu oznacza dotację od 40 proc., Część 2) od 70 proc., a Część 3) do 100 proc. dofinansowania do termomodernizacji domu.

Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikowane zostały natomiast podstawowe dokumenty programu: Program Priorytetowy Czyste Powietrze oraz załączniki do niego. Dostępne na stronie Narodowego FOŚiGW: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

W zasadzie wiemy już dużo o zasadach funkcjonowania programu Czyste Powietrze w roku 2023, ale na pewno poza jednym: poza formularzem wniosku o dotację, który opublikowany zostanie prawdopodobnie 3 stycznia. Jest on o tyle istotny, że na bazie jego stosowania ustali się praktyka wnioskowania o dotacje oraz o wypłatę dotacji. Szczegóły te mamy nadzieję omówić już na naszych styczniowych kursach dla doradców.
W kwestii okien, drzwi i bram wiemy dzisiaj tyle, że znikają limity stawek dotacji za metr kwadratowy tych wyrobów, a o kwocie dopłaty zdecyduje zakwalifikowana wartość części ociepleniowej prac termomodernizacyjnych (wymiana stolarki + ocieplenie ścian i stropów). Nowością wersji 2023 jest to, że prace te można wykonać jeszcze przed wymianą pieca węglowego. Uczestnicy kursu dla doradców poznają szczegóły wymagań programowych na wykładach stacjonarnych oraz z najnowszego podręcznika Koalicji Termomodernizacji. Zachęcamy do udziału i do lektury.