DOMEL – dla kogo dotacja na wymianę okien?

Red.: Redakcja |Data publikacji:

Ruszyła kolejna odsłona programu “Czyste powietrze”, w ramach którego można uzyskać wysokie dofinansowanie wymiany okien. Warto skorzystać z okazji, żeby zmniejszyć koszty ogrzewania domu oraz poprawić komfort życia.

Dofinansowanie wymiany okien jest jednym z wariantów wsparcia oferowanego w programie “Czyste powietrze” prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego głównym celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych. Pośrednio można dążyć do tego również przez ocieplenie domu i wymianę stolarki okiennej na nowoczesną i energooszczędną. W domu, w którym wymieni się okna na dobrze chroniące przed ucieczką ciepła, będą bardziej komfortowe warunki życia. Nie mniej istotne jest zmniejszenie rachunków za ogrzewanie.

Dofinansowanie zależy od dochodu

W najnowszej odsłonie programu “Czyste powietrze” zniesiono określenie maksymalnej wysokości kosztu 1 m2 nowych okien. Obecnie dofinansowanie może stanowić określony procent poniesionych kosztów kwalifikowanych. Warto zainwestować w lepsze, cieplejsze, droższe okna, ponieważ wielkość dotacji zależy tylko od poziomu dochodów. Im więcej zapłacimy za okna i ich montaż, tym większa dotacja będzie się nam należeć. A teraz można nawet wymienić okna na nowe za darmo!

Poziomy dofinansowania

W tej odsłonie programu można uzyskać zwrot do 100% poniesionych kosztów wymiany okien. Wielkość dofinansowania zależy od tego, ile zarabiamy.

Określono 3 poziomy finansowania zależnie od rocznych dochodów:

Podstawowy

do 135 000 zł – dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych,

Podwyższony

do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
do 2651 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

– dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych,

Najwyższy

do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

– dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych.

Możliwe prefinansowanie wymiany okien

Generalnie obowiązuje zasada, że najpierw trzeba wydać własne środki na inwestycję, a dopiero po jej zakończeniu złożyć wniosek o dofinansowanie. Ale nowe propozycje programowe pozwalają otrzymać połowę dotacji już na etapie złożenia i zatwierdzenia wniosku.

Osoby o mniejszych dochodach – którym przysługuje podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania – mogą skorzystać z prefinansowania inwestycji. Najpierw muszą podpisać umowę z firmą, która wymieni im okna, i złożyć wniosek o dotację. Po jego akceptacji 50% przysługującego dofinansowania zostanie przelane na konto wykonawcy, żeby mógł przystąpić do pracy. Po zakończeniu robót pozostałe 50% zostanie przekazane beneficjentowi.

Na jakie okna można uzyskać dofinansowanie

Dotacja w programie „Czyste powietrze” przysługuje w przypadku zamontowania w budynku okien energooszczędnych spełniających obecnie obowiązujące wymogi zawarte w Warunkach technicznych WT21. Mogą to być okna, drzwi balkonowe i przeszklenia stałe o współczynniku przenikania ciepła U nie większym niż 0,9 W/(m2.K). Plastikowe i aluminiowe okna i drzwi balkonowe firmy DOMEL OKNA I DRZWI spełniają te warunki.

opr. na podstawie materiałów firmy DOMEL